På hjemmesiden anvendes såkaldte cookies for at gøre besøget for dig så nemt som muligt. Du har mulighed for at slette cookies fra din computer.

Derudover anvendes logstatistik der giver Babymeal oplysninger om hvor mange besøgende hjemmesiden har samt hvilke sider de besøger.

For at indgå aftaler med Babymeal gennem hjemmesiden skal du lade dig registre med følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnr., e-mail adresse samt i visse tilfælde leveringsadresse. Der registreres aldrig personfølsomme oplysninger.

Registreringen sker for at gøre det muligt for Babymeal at levere dine varer. Oplysningerne registreres hos Babymeal og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Babymeal har adgang til de oplysninger der registreres via hjemmesiden. Dataansvarlig er Babymeal International Ltd.

Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Du har som kunde hos Babymeal altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder følger af Persondataloven.

Henvendelse vedr. registrering af dine personlige oplysninger bedes rettet til Babymeal.